İç eğitmenlerimiz becerilerini geliştirmeye devam ediyor. Sosyal Davranış Stilleri Eğitimini, eğitmen rolünde sunarak; eğitimle ilgili planlama, uygulama, değerlendirme ve takip için gerekli bilgi, beceri ve özgüvene sahip olmalarını amaçlayan know-how devri programımızın ilki tamamlandı.