Aday Eğitim Programı

Aday Eğitim Programı’nda mağazada işe yeni başlayan çalışanlarımızın satış süreçlerine başladıktan sonra Teknosa Akademi platformlarında yer alan e-eğitimler, videolar, okuma materyalleri ve mağaza yöneticilerinin vereceği işbaşı eğitimleri ile desteklenen karma bir eğitim modeli uygulanmaktadır.

Bu karma eğitim modelinde Teknosa mağazalarında işe yeni başlayan çalışanlarımızın, kendi görev ve sorumluluklarını, mağaza iş süreçlerini ve satış mesleğini en iyi şekilde yöneticisinin rehberliğinde öğrenmesi amaçlanmıştır. Bu program ayrıca mağaza yöneticisinin, çalışanının işe başladığı andan başlayarak performansını geliştirmek konusunda daha fazla sorumluluk almasını sağlamaktadır.

Müşteri memnuniyetinin ön planda tutulduğu satış yaklaşımının benimsenmesini sağlayan bilgi, beceri, tutum ve bakış açısını kazandırmayı sağlamaktadır. Ayrıca bu program yönetici ve işe yeni başlayan çalışan arasında yapılandırılmış bir ilişkinin geliştirilmesiyle yönetici-çalışan arasında karşılıklı saygı ve güven ortamının kurulmasını da desteklemektedir.

Mağazada Yürütülen Yetiştirme Çalışmaları

Mağazada işe yeni başlayan çalışanlarımıza rehber ve eğitmen olarak mağaza yöneticilerinin uyguladığı programlara yönelik “Eğitmen Kılavuzları” Teknosa Akademi “e-oryantasyon” bölümünde yeni çalışanlarımıza sunulmaktadır. Böylece mağaza yöneticileri, bu eğitim programı sırasında gerekli yol haritalarını edinmekte ve Teknosa mesleki gelişim kaynaklarıyla kendisine bağlı yeni çalışmaya başlayan çalışanımızı doğrudan tanıma fırsatı yakalamaktadır. Mağazalarımızda işbaşı eğitim alan çalışanlarımız için belli periyodlarda canlı yayın bağlantısı ile mesleki eğitime dair hap bilgilerin bulunduğu online eğitimler verilmektedir. Bu eğitimlerin ardından takip çalışmaları ve geri bildirim oturumları da düzenlenmektedir. Bu çalışmalar eğitim uzmanlarının mağaza ziyaretleriyle de desteklenmektedir.