Mentor - Mentee Programı

Günümüzde toplumların daha karmaşık hale gelmesiyle mentorluğun önemi daha da artmıştır. Günümüzde mentorluk şirketlerde, okullarda ve çeşitli kurumlarda uygulanmaktadır. Bugün mentorluk sisteminin kullanılmasındaki amaç insan potansiyelini geliştirmek, kurum kültürünü aktarmak, akademik yönden veya kariyer yönünden hedef kitleye destek vermek bunun sonucu olarak da daha etkili bir insan kaynağı yaratmaktır. Kişiler bu karmaşık ve sürekli değişken iş yaşantısına ayak uydurabilmek için özelliklerini geliştirmek zorundadırlar. Mentorluk Sistemi içerisinde iki önemli oyuncu bulunmaktadır. Bu oyunculardan mentor; Program dahilinde somut ve soyut kriterlere göre seçilmiş, mentorluk eğitiminden geçmiş deneyimli yöneticilerdir. Mentee ise program kapsamında mentorluk desteği almasında yarar görülen çalışan ya da yöneticilerdir.

Teknosa bünyesinde her geçen gün artan bilgi ve deneyimleri aktarmak, çalışanlarının beceri ve performansını geliştirmek ve kurumsal bir ortak bilinç yaratmak amacıyla 2012 yılında Mentor - Mentee Programı’nı hayata geçirdik. Her sene şirketin yedekleme planında yer alan ve "potansiyel/yetenek" olarak görülen çalışanlarımızı mentorluk programına dahil ederek gelişimlerine destek veriyoruz.

Programdaki Amacımız

Tecrübeli yöneticilerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanarak çalışanların geliştirilmesi, liderlik kapasitelerinin desteklenmesi, kurumsal stratejinin, olumlu kurumsal değerlerin, devam eden ve/veya yeni başlatılacak uygulamalarının kolaylıkla yayılımı ve bölümler arası iletişimin kuvvetlenmesidir.

Bu amaç doğrultusunda 4 yılda 113 Mentee ve 38 Mentor ile başarılı süreçler yaşadık! Her geçen sene sayıları artan Mentee ve Mentorlarımızla daha güçlüyüz!